A jómódú parasztok között igen erős a tendencia a kapitalizmus iránt. Ez a tendencia elburjánzik, ha a szövetkezetesítési mozgalom során, és még ezután is igen hosszú ideig csak a legcsekélyebb mértékben is elhanyagoljuk a politikai munkát a parasztok között.

Mi, kommunisták, sohasem rejtjük véka alá politikai állásfoglalásunkat. Jövőbeli, illetve maximális programunk az, hogy Kínát a szocializmusba és a kommunizmusba vezessük, ez biztos és kétségtelen. Pártunk neve és marxista világnézetünk félreérthetetlenül utal páratlanul fényes és ragyogó jövőnk magasztos eszményére.

A politika és a taktika a párt élete, a különböző szintű vezető elvtársaknak feltétlenül kell a legnagyobb figyelmet fordítaniuk ezekre, semmiképpen sem szabad ezeket elhanyagolniuk.

Ha forradalmat akarunk, forradalmi párttal kell rendelkeznünk. Forradalmi párt nélkül, mégpedig a marxizmus-leninizmus forradalmi elméletére és forradalmi stílusára épült forradalmi párt nélkül nem lehet a munkásosztályt és a széles néptömegeket az imperializmus és lakájai ellen győzelemre vezetni.

Az ügyünket vezérlő központi erő a Kínai Kommunista Párt. A gondolkodásunkat irányító elméleti alap a marxizmus-leninizmus.

A választás akkor és csak akkor hű tükre a népakaratnak, ha az szabad és tisztességes. Azaz ha a versengő gondolatok, eszmék egyenlő feltételek között jutnak el a választókhoz, akik szabad, nyílt vitában alakíthatják véleményüket, végül választhatnak a különböző politikai ajánlatok közül.

Politikailag nem vagyok tényező, mint ahogy műsorvezetőként sem voltam tényező korábban, mégis a legjobb műsorvezetővé váltam. Nagyon jó vezetői vénám van, és ennek az országnak nem pártokra, miniszterekre és miniszterelnökre, hanem egy vezetőre van szüksége, aki egyenértékű a néppel, egy meghosszabbított kéz.