Egy magabiztos nép nem kirekesztő. Egy nagy vallás igenel más vallásokat. Egy nagy kultúra igenel más kultúrákat. Egy nagy nemzet igenel más nemzeteket. Egy nagy személyiség igenel más személyiségeket, értékeli mások létezését és életerejét.

A bölcs felismeri a leghevesebb tevékenységben a legnagyobb tétlenséget (…), és a legnagyobb tétlenségben a leghevesebb tevékenységet.

Elmétek legyen összhangban a mindenség törvényeivel; testetek legyen összhangban a mindenség mozgásával; testetek és lelketek váljon eggyé, forrjon egybe a mindenség működésével!

A világban a gonosz és a káosz uralkodik, mert az emberek elfelejtették, hogy minden dolog ugyanabból a forrásból fakad. Térjetek vissza ehhez a forráshoz és felejtsétek el az én-központú gondolatokat, kisszerű vágyakat és negatív indulatokat!