Az igazi tudás nem szerezhető meg speciális szakértelem révén, győzelmek vagy vereségek árán, doktrínák és dogmák révén. Csak egyetlen módon érhető el, ha valaki megismeri a saját belső lényegét. Más szóval, nem az számít, ki veszít vagy ki nyer.

Ha egy bűn büntetlen marad, a világ kizökken. Ha a bosszú elmarad, az egek szégyenkezve néznek le ránk. Nekünk is meg kell halnunk, hogy a bosszú köre bezáruljon. Így adunk hírt a bátorságunkról, hogy a világ megtudja, hogy kik voltunk, és mit tettünk.

Az apám mindig azt mondta, hogy mindannyiunkban két medve harcol egymással. Az egyik a jó: az együttérzés, a szeretet, a bizalom. A másik a gonoszt testesíti meg: a félelmet, a szégyent, az önpusztítást. Megkérdeztem tőle, hogy melyik győz? Azt felelte, hogy az, amelyiket eteted.

Mind egyenlőkként kezdjük, kis vér- és izomcsomókként. Fantasztikus lehetőséget rejtő kis készlet ez. A legtöbb ember sosem fejleszti ki ezt a lehetőséget. Már korán ráeszméltem, hogy én nem vagyok a legtöbb ember. Mert ha hajlandó vagy dolgozni, megkaphatsz bármit.