A szimmetria típusában akkor léptek fel az első változások, amikor az állatok egy része megtelepedett a tenger fenekén, más része viszont aktív helyváltoztató képességre tett szert. A tengerfenéken megtelepedett, gömb alakú szervezetben kialakult egy felülről lefelé húzódó tengely. (…) Az aljzaton rögzült élőlények gömbszimmetriája sugaras szimmetriába ment át, amely napjainkban csaknem az egész növényvilágra jellemző. (…) De mihelyt egy állat képessé vált arra, hogy helyét változtassa, (…) testének felépítése máris megváltozott. Elölről hátrafelé húzódó tengely alakult ki benne. Testén már nemcsak a felső hát- és az alsó hasoldal különült el egymástól, hanem az elülső és hátulsó testvég is.