Mély önmegfigyelésbe merültem, újra meg újra megvizsgáltam magamat, minden pszichológiai helyzetet szemügyre vettem és elemeire bontottam. De korántsem gondolom, hogy következtetéseim véglegesek vagy csalhatatlanok volnának.

Szólj hozzá!