Az akarat az élet iránytűje, az életerő hévmérője és az egyéni öntudat leglényegesebb megnyilvánulása.